Сградата е проектирана с оптимални енергийни характеристики, постигнати с прилагането на изключително висок клас материали.

КОНТАКТ С ИНВЕСТИТОРА: