Иновативен керамичен блок с интегрирана топлоизолация Wienerberger Porotherm 38 Izo Profi с коефициент на топлопроводимост = 0,07 (λ10 dryW/mK) и индекс на изолация от въздушен шум Rw = 50 dB. Монолитната стена с вградена топлоизолация осигурява благоприятна среда на обитаване с оптимални физико-биологични показатели.

КОНТАКТ С ИНВЕСТИТОРА: