Осигурена инсталация за Smart Home

Smart Home дава възможност на потребителя да контролира сигурността, температурата, осветлението, домашното кино или музика дистанционно, дори и да не е у дома.

КОНТАКТ С ИНВЕСТИТОРА: