Осигурена инсталация за включване на мобилна зарядна станция за електромобил.

КОНТАКТ С ИНВЕСТИТОРА: