Многокамерния иновативен профил в комбинация с троен стъклопакет от нискоенергийно/енерджи стъкло, постига уникален коефициент на топлопреминаванеUw≤1.00/m2.K, както и ефективна шумоизолация и по тези показатели отговаря на изискванията за пасивни къщи.

КОНТАКТ С ИНВЕСТИТОРА: