Осигурена инсталация за монтаж на вградена прахусмокачка.

Не връща обратно в помещението засмукания въздух, както го правят стандартни прахусмокачки, а извежда извън жилищното пространство. Съответно премахва 100% от финни прахови частици, вируси, бактерии, алергени и други.

КОНТАКТ С ИНВЕСТИТОРА: